CAMBIO DE LINER A LÁMINA ARMADA EN PISCINA PREFABRICADAS GRE EN SANXENXO PONTEVEDRA GALICIA.

Rehabilitación de piscinas (LINER ARMADO)!!